MPS-dagen 2019

15 Maj – Internationella MPS-dagen Denna dag var vi tillsammans med andra MPS-familjer under familjeveckan på Ågrenska och vi hade även MPS-föreningens årsmöte.